HLEDÁM PŘESNÉ AUTOKOBERCE PRO MÉ:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Autokoberce-online.sk

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Údaje alebo osobné údaje citlivé na súkromie sa spracúvajú prostredníctvom internetového obchodu www.autokoberce-online.sk. Autokoberce-online.sk považuje starostlivé zaobchádzanie s osobnými údajmi veľkého významu. Osobné údaje sú preto starostlivo spracované a zabezpečené nami. Pri našom spracovaní dodržiavame požiadavky Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (AVG). To okrem iného znamená, že:

- jasne uviesť účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
- obmedziť náš zber osobných údajov len na osobné údaje potrebné na legitímne účely;
- najprv vás požiadajte o výslovné povolenie spracovať vaše osobné údaje v prípadoch, keď sa vyžaduje vaše povolenie;
- prijať vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a tiež požiadavky strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
- rešpektovať vaše právo ponúknuť, opraviť alebo vymazať vaše osobné údaje vo vašej žiadosti.

Autokoberce-online.sk je zodpovedný za spracovanie dát. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a používate a na aký účel. Odporúčame vám, aby ste si ho pozorne prečítali.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy zmenené dňa 24-05-2018.

Používanie osobných údajov

Používaním našej služby zanechávate s nami určité informácie. To môžu byť osobné údaje. Osobné údaje, ktoré vám poskytujeme, uchovávame a používame len v súvislosti so službou, o ktorú ste požiadali, alebo pre ktoré je jasné, že nám je poskytnutá na spracovanie.

Nasledujúce údaje používame na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

- Meno a údaje o adrese
- Telefónne číslo
- Fakturačná adresa
- Emailová adresa
- Spôsob platby
- Vaše používateľské meno
- Dátum narodenia
- IP adresa

Registrovať

Môžete sa zaregistrovať na určité časti našej stránky. Po registrácii uchovávame osobné údaje, ktoré ste zadali, pomocou zvoleného mena používateľa, aby ste ho nemuseli zadávať zakaždým znova a my vás môžeme kontaktovať v súvislosti s plnením zmluvy, fakturáciou a platbou. Potom vám poskytneme prehľad o produktoch a službách, ktoré ste si zakúpili u nás.

Nebudeme poskytovať údaje spojené s vaším užívateľským menom tretím stranám, pokiaľ to nie je potrebné v súvislosti s vykonávaním zmluvy, ktorú uzavriete s nami, alebo ak to vyžaduje zákon. Naše platby spracúva poskytovateľ platobných služieb Multisafepay. Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu. V prípade podozrenia z podvodu alebo zneužitia našej webovej stránky môžeme odovzdať osobné údaje príslušným orgánom.

Prístup na portál

Prostredníctvom nášho portálu môžete pristupovať k prostrediu správy, v ktorom môžete nastaviť, špecifikovať a meniť veci sami.

Spracovať objednávku

Pri objednávke u nás používame vaše osobné údaje na spracovanie. Ak je to potrebné pre správne spracovanie, môžeme vaše osobné údaje poskytnúť aj tretím stranám, čo zahŕňa spracovanie platby a zaslanie balíka. Prepravca balíkov obdrží od nás balík s údajmi o vašej adrese. Viac informácií o tejto téme nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Reklama

Okrem informácií na našich stránkach Vás môžeme informovať o našich (nových) produktoch a službách: - poštou - e-mailom - prostredníctvom sociálnych médií - telefonicky.

Kontaktný formulár a informačný bulletin

Ponúkame informačný bulletin, s ktorým chceme informovať zainteresované strany o našich produktoch a / alebo službách. Každý newsletter obsahuje odkaz, ktorý môžete použiť na odhlásenie. Vaša e-mailová adresa sa automaticky pridá do zoznamu účastníkov. Ak vyplníte kontaktný formulár na webovej stránke alebo nám pošlete e-mail, údaje, ktoré nám pošlete, budú uchovávané, pokiaľ si povaha formulára alebo obsahu vášho e-mailu vyžaduje úplné zodpovedanie a spracovanie.

Distribúcia tretím stranám

Okrem spracovania Vašej objednávky nebudeme poskytovať žiadne informácie tretím stranám.

Google Analytics

Pomocou služby Google Analytics sledujeme, ako návštevníci používajú našu webovú stránku. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov s cieľom dohodnúť sa na spôsobe používania našich údajov. Okrem toho sme spoločnosti Google nepovolili používať získané informácie služby Analytics pre iné služby Google. Nakoniec máme IP adresy anonymizované.

Zabezpečenia

Prijímame bezpečnostné opatrenia na obmedzenie zneužitia a neoprávneného prístupu k osobným údajom. Vykonávame najmä tieto opatrenia: - Prístup k osobným údajom je chránený užívateľským menom a heslom - Používame zabezpečené spojenia (Secure Sockets Layer alebo SSL), s ktorými sú pri zadávaní osobných údajov chránené všetky informácie medzi vami a našimi webovými stránkami. Naše platformy sú vždy aktualizované, aby sme zaistili čo najlepšiu bezpečnosť.

Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán, ktoré sú prepojené s touto webovou stránkou prostredníctvom odkazov. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú spracúvať vaše osobné údaje spoľahlivým alebo bezpečným spôsobom. Pred použitím týchto webových stránok odporúčame prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov na týchto webových stránkach.

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Odporúča sa, aby ste si pravidelne preštudovali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste si boli vedomí týchto zmien.

Zobrazenie a zmena údajov

V prípade otázok týkajúcich sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo otázok týkajúcich sa prístupu a zmien (alebo odstránenia) vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených podrobností:
Autokoberce-online.sk
Adresa: PO Box 160
PSČ: 8281 AD
Místo: Genemuiden
Email: info@autokoberce-online.sk